Cursul de instruire ,,The role of woman as police/civilian component in реасе operations and conflicts zones”

În perioada 20 mai – 17 iunie, în cadrul Academiei de Poliție din orașul Cairo, Republica Arabă Egipt a fost desfășurat un curs de instruire cu tema: ,,Rolul femeii ca componentă de poliție civilă în operațiuni de pace și zone de conflict” (traducere). Academia „Ștefan cel Mare” a fost reprezentată de către Liliana Creangă, conf. univ. al Catedrei Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil.

Scopul instruirii a constat în informarea, sensibilizarea și abilitarea participanților din diferite țări referitor la capacitățile femeilor implicate în operațiuni de menținere a păcii și despre modul în care acestea ar trebui să fie pregătite pentru activitate în mediul post-conflict în vederea influențării impactul așteptat.

Sesiunile teoretice și practice au avut loc la Centrul egiptean de pregătire pentru operațiuni de menținere a păcii (EPOTC), situat în cadrul Academiei de Poliție din Cairo.

Metodologia de formare a inclus 60% învățare bazată pe lecții practice și 40% învățare teoretică, cu o gamă completă de metode practice și interactive de predare.

Printre obiectivele cursului au fost:

  • abordarea perspectivei de gen;
  • implicarea femeilor în țările gazdă în operațiunile de pace și post-conflict;
  • integrarea perspectivei de gen;
  • prevenirea violenței sexuale bazate pe gen în timpul conflictelor.

Problemele abordate s-au referit la participarea femeilor în operațiuni de menținere a păcii nu doar din punct de vedere al statisticii, ci mai exact prin aspectul eficacității. Pornind de la condiția de consolidare a capacităților ofițerilor de poliție la nivel național, regional și internațional, Centrul egiptean de pregătire pentru operațiuni de menținere a păcii (EPOTC), în cooperare cu Agenția Egipteană de Parteneriat pentru Dezvoltare (EAPD), și-au luat angajamentul de a realiza cursul de formare, conform celor mai înalte standarde internaționale.