Cursul de instruire: „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI”

În perioada 06-07 februarie 2023, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare”, s-a desfăşurat cursul de instruire cu genericul: „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI”, destinat angajaților din subdiviziunile MAI.

Instruirea a avut drept scop informarea efectivului despre egalitatea de gen în cadrul MAI, discriminarea de gen ca impediment în asigurarea drepturilor și oportunităților egale pentru femei şi bărbați. O atenție deosebită a fost acordată prevenirii hărțuirii sexuale, care, în dependență de formele sale, poate avea consecințe asupra efectivului sau asupra instituției. Totodată, au fost prezentate bunele practici internaționale și naționale de prevenire și reducere  a fenomenului de hărțuire sexuală în cadrul sistemului afacerilor interne.

Tuturor participanților le-au fost repartizate ghidurile cu recomandări „Prevenirea hărțuirii sexuale și hărțuirii pe criteriu de sex/gen în Poliție”, elaborate de Asociația Femeilor din Poliţie.

Aducem sincere mulțumiri formatorilor asociației, Oxana Scutelnic, Cristina Schimbov și Mariana Carabanov, pentru informare și sensibilizare.