Cursul de instruire

La data 25 februarie 2016 în incinta Academiei s-a desfăşurat cursul de instruire pentru angajaţii MAI în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării în contextul proiectului “Asistenţă acordată forţelor de ordine din RM pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale în domeniul nediscriminării”, eveniment desfăşurat în comun cu Asociaţia pentru Politica Externă şi Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii. Academia a fost reprezentată de către: dna Victoria Jitari, şef centru IECPI, locotenent-colonel de poliţie; dl Epure Ghenadie, asistent universitar al catedrei “Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane”, locotenent de poliţie; dl Vezetiu Cristian, instructor –metodist al Centrului formare iniţială, locotenent de poliţie; dna Ana Bejan, asistent universitar al catedrei “Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane”, locotenent major de poliţie. Cursul s-a axat pe următoarele subiecte: Conceptul discriminării, formele de discriminare şi criteriile protejate din perspectiva Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii; Hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului privind discriminarea împotriva RM; Atribuţiile, funcţionarea şi cazuistica Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii; Crimele motivate de ură; Exemple de decizii ale Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii în MAI şi instanţelor judecătoreşti etc.