Cursul de formare managerială (Nivelul II – management superior)

Dezvoltarea competenţelor în domeniul managerial constituie un proces continuu în carieră. Adiţional un lider de succes urmează să-şi dezvolte capacităţile  de organizare, planificare şi delegare a sarcinilor.

Astfel, în perioada 04-15 martie 2024, în cadrul Direcției dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a fost organizat un nou curs de formare managerială de Nivelul II – management superior.

Scopul cursului a fost consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor manageriale și de leadership necesare conducerii subdiviziunii și gestionării eficiente a resurselor acesteia.

Pe durata cursului, cei 25 de angajați cu statut special din cadrul MAI, au fost ghidați și instruiți de către formatorii Academiei „Ștefan cel Mare” şi angajaţi ai MAI cu o vastă experiență.

Conform planului de studii, cursul a  avut 80 de ore. Instruirea s-a axat pe: management, comunicare, leadership, integritate profesională, managementul resurselor umane, etc.

Totodată, audienții au avut şi sesiuni organizatorice cu diverşi specialişti din cadrul MAI, dar şi alţi formatori precum prorectorul pentru Digitalizare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, Dinu Țurcanu.

Promovarea cu succes a cursului de către funcționarii publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI, delegați la instruire, a fost confirmată prin eliberarea a 25 de certificate de absolvire.