Cursul de formare managerială (Nivelul I – management de bază)

Abilitățile manageriale privind administrarea, consolidarea și motivarea echipei în vederea realizării activităţii profesionale au fost obținute pe parcursul a patru săptămâni de către 42 de funcționari publici cu statut special ai subdiviziunilor autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, în cadrul cursului de formare managerială (Nivelul I – management de bază).

Dezvoltarea abilităților de leadership a personalului Ministerului Afacerilor Interne a fost realizată de formatori cu experiență vastă în domeniu.

În cadrul sesiunilor de întrevedere, planificate conform programului de studii, au fost abordate schimbul de experiență și bunele practici în activitatea profesională, munca în echipă şi oportunităţile de a crea şi dezvolta o echipă eficientă. Cei 42 de cursanţi au fost familiarizați cu tehnologiile inovative în domeniul securității informaționale prin intermediul entităţii înfiinţate în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, – Academia de Securitate Cibernetică. Formator al sesiunilor de întrevedere, a fost prorectorul pentru Digitalizare din cadrul UTM, dar și Coordonator Strategic al Academiei de Securitate Cibernetică, Dinu Ţurcanu. Totodată, în cadrul unei sesiuni de întrevedere a fost invitată jurnalista şi fondatoarea Atelier Media, Sorina Obreja.

Comisia de evaluare a MAI, a determinat nivelul de cunoștințe și formare a competențelor manageriale ale cursanţilor, prin prisma studiilor de caz, bazate pe problematicile identificate în cadrul subdiviziunilor conduse, cu prezentarea soluțiilor şi recomandărilor aplicabile pentru eficientizarea activității profesionale.

Promovarea cu succes a cursului de către funcționarii publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI, delegați la instruire, a fost confirmată prin eliberarea a 42 de certificate de absolvire.