Cursul de formare internațională „Harmony”

Recent, asistentul universitar al Catedrei drept privat al Academiei „Ștefan cel Mare”, Mihaela Bejenari a fost delegată pentru participare la cursul de formare internațională, în cadrul mobilității academice internaționale, de scurtă durată, „Harmony”, or. Vatra Dornei, România.

Cursul vizat este parte integrantă a unui ansamblu de proiecte desfăşurate de Erasmus+ şi sprijinite de Uniunea Europeană.

Principalele obiective ale proiectului educaţional au fost:promovarea activismului civic al tinerilor – un element esențial, atât pentru asigurarea democrației, cât și pentru dezvoltarea consistentă a capitalului uman; mobilitatea persoanelor în scopuri educaționale; cooperarea în vederea inovării și a schimbului de bune practici; sporirea nivelului de informare despre cooperarea UE în regiune; consolidarea mecanismelor de adaptare a lucrătorilor de tineret, identificaţi în calitate de generatori de soluţii; promovarea unui stil de viaţă sănătos prin împărtăşire de bune practici; creşterea participării active a tinerilor, prin conştientizarea beneficiilor sănătăţii mintale şi ale bunăstării.

Cursul de formare „Harmony”,încurajează implicare activă a tinerilor în problemele sociale și șansele lor de angajare în câmpul muncii prin dezvoltarea leadershipului și antreprenoriatului în rândul tinerilor prin intermediul diferitor acțiuni de consolidare a capacităților şi deschidere pentru dialogul politic.

La această întrunire au participat circa 48 de delegaţi din Moldova, Ucraina, România, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, și Marea Britanie.