Cursul de formare a formatorilor în domeniul egalității de gen

Pe parcursul a cinci zile, 5-8 și 13 decembrie, delegații Academiei „Ștefan cel Mare” au participat la cursul de formare a formatorilor în domeniul egalității de gen, desfășurat în incinta Institutului de Administrație Publică, organizat în cadrul Proiectului pentru consolidarea capacităților personalului din autoritățile publice privind integrarea perspectivei de gen ,,Autoritățile publice – promotoare ale egalității de gen”, și implementat în parteneriat cu Entitatea pentru Egalitatea de gen și Abilitarea Femeilor (Un Women), cu suportul financiar al Suediei.

Cursul a inclus formarea competențelor profesionale de formator/formatoare, necesare pentru realizarea eficientă a activităților de instruire/informare a personalului din autoritățile publice.

Participantele la curs s-au familiarizat cu dimensiunile conceptului de educație a adulților, au analizat rolul și responsabilitățile formatorului și au studiat parcursul programelor de instruire. În cadrul activităților practice, formatoarele s-au axat pe pregătirea și realizarea activităților de instruire, inclusiv cu utilizarea tehnicilor și strategiilor de predare pentru grupuri-țintă cu diverse nivele de cunoștințe și abilități, dar și cu aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de instruire în format online.