Curs internațional de formare ,,Pace la război”, or. Vilnius, Lituania

În perioada 03-13 mai 2022, în or. Vilnius, Lituania, a avut loc cursul internațional de formare cu genericul ,,Pace la război”. 

Ținând cont de faptul că Academia „Ștefan cel Mare” se axează pe schimbul permanent de experiență în domeniul dreptului, la acest curs, instituția noastră a fost reprezentată de comisarul Eugenia Gugulan, asistent universitar al Catedrei „Drept privat”.

Cursul face parte din programul Uniunii Europene Erasmus + (2020-3-LT02-KA105-007140), care are drept scop stimularea competențelor și a capacităților de incluziune profesională prin activități organizate în domeniul educației, tineretului și sportului.

Obiectivele principale ale acestui proiect constituie: consolidarea înțelegerii și conștientizării de către tineri a noțiunii de „Pace”, precum și necesității de a fi „actori” vocali în procesele de promovare a păcii; dezvoltarea relaţiilor de coexistenţă, a drepturilor omului și a justiției sociale în comunităţile dinamice ale Europei; însuşirea competențelor și valorilor care contribuie la susţinerea Păcii în rândul tinerei generaţii ce creşte în conflict şi ameliorarea situaţiilor post-conflictuale.

Specialiștii în domeniul educației din Bosnia și Herțegovina, Cipru, Georgia, Lituania, Moldova, România și Suedia, care s-au întrunit în cadrul acestui curs, au avut posibilitatea de a-și împărtăși experiențele, contribuind astfel la instruirea, aprofundarea cunoștințelor și abilităților profesionale ce țin de soluționarea în mod pașnic a conflictelor de orice gen.

Academia „Ștefan cel Mare” își propune extinderea orizontului de cunoștințe, iar participarea reprezentanților instituției la cursuri internaționale de formare contribuie esenţial la implementarea cunoștințelor obținute în domeniul determinării și identificării mecanismelor eficiente de soluționare a conflictelor în afara oricărei discriminări.