Curs de specializare în domeniul ordinei publice

În perioada 06.03.2023-28.04.2023, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost organizat și desfășurat „Cursul de specializare în domeniul ordinei publice” la care au participat 60 de subofițeri  de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei al MAI.

Obiectivele desfășurării cursurilor de formare profesională continuă au ţinut de consolidarea cunoștințelor teoretice şi aptitudinilor practice prin diverse metode de instruire în domeniul specializării, fiind, totodată, valorificate abilităţile şi competenţele profesionale ale personalului implicat. Participanţii la cursul de specializare au luat cunoştinţă de ultimele modificări ale legislației în domeniu, fiind instruiți să aplice corect noile prevederi în folosul societății.

Procesul de instruire a fost asigurat de către formatori din cadrul instituției, cât şi de către cei invitaţi – practicieni cu o vastă experiență în domeniu din cadrul entităților din subordinea MAI.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirii de către cei 60 de polițiști, au fost analizate și discutate în cadrul unei ședințe de bilanț la care a participat conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, reprezentantul beneficiarului (Inspectoratul General al Poliției), reprezentantul Direcției politici management resurse umane, cât și personalul managerial și didactic implicat nemijlocit în procesul didactic.