Curs de instruire „Integritatea profesională”

În perioada 27-28 martie 2024, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a fost organizat cursul „Integritatea profesională”, destinat angajaților din subdiviziunile de securitate și ordine publică ale IGP, IGSU, IGPF, IGC ale MAI. Instruirea s-a desfășurat cu suportul  Centrului de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate.

Beneficiarii au fost instruiți de către formatori ai Academiei „Ștefan cel Mare”, Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI şi Inspectoratului General de Carabinieri.

Cursul s-a axat pe consolidarea cunoştinţelor cu privire la înțelegerea integrității, respectării disciplinei de serviciu, eticii și deontologiei profesionale, integrităţii profesionale a funcționarului public cu statut special, manifestărilor de corupție, influenței necorespunzătoare, protecției informațiilor atribuite la secretul de stat, precum și interdicțiile şi incompatibilitățile funcționarului public cu statut special.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirii de către cei 18 participanți, au fost confirmate prin certificate de absolvire.