Curs de formare profesională continuă

În contextul asigurării abilităţilor necesare exercitării activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, precum şi promovării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI, la Departamentul Dezvoltare Profesională și Managerială al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI în perioada 16.09.2019 – 18.09.2019 a fost organizat şi desfăşurat cursul de formare profesională continuă de specializare/perfecționare „Activitatea de prevenire și combatere a traficului de ființe umane”.
În cadrul cursului audienții au fost familiarizați cu noțiunile de bază și formele traficului de ființe umane, profilul victimei și al traficantului, precum și modul de funcționare a mecanismului instituțional.
Cursul de specializare/perfecționare a avut drept scop consolidarea cunoștințelor specialiștilor din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale MAI care interacționează direct cu persoanele ce călătoresc, cu accent special pe prezentarea principalelor semne de identificare a unei victime a traficului de ființe umane, exemple din practică şi modalități de a reacționa în asemenea cazuri. Pentru o mai bună înțelegere a situației din țară în acest domeniu au fost discutate tendințele, riscurile și consecințele traficului de ființe umane.
În cadrul procesului de instruire au fost implicate cadrele didactice ale Academiei. La final de curs a fost efectuată evaluarea cunoștințelor cu aprecierea calificativului şi eliberarea certificatelor de absolvire a cursului.