Curs de formare managerială, Nivelul II – management superior

Consolidarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul managerial constituie un proces important, desfăşurat pe întreaga durată a carierei şi implică o formare specializată, realizată atât în cadrul organizaţiei, cât şi în ansamblul mediului profesional şi social.

Atingerea obiectivelor stabilite şi rezultatelor scontate în activitatea oricărei entităţi depinde de nivelul de pregatire, calităţile şi deprinderile managerilor, şi a deciziilor pe care le iau.

În acest context, în perioada 24.10.2022 – 04.11.2022, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”, a fost organizat şi desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul II – management superior, pentru 37 funcționari publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate ale MAI.

Procesul de instruire a fost asigurat de cadrele didactice ale instituției și formatorii cu experiență vastă în domeniu din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

Comisia de evaluare a MAI, a determinat nivelul de cunoștințe și formare a competențelor manageriale ale cursanţilor prin prisma studiilor de caz bazate pe problematicile identificate în cadrul subdiviziunilor conduse, cu prezentarea soluțiilor, recomandărilor aplicabile, pentru eficentizarea activităților profesionale.

Promovarea cu succes a cursului de către funcționarii delegați la instruire, a fost confirmată prin eliberarea a 37 de certificate de absolvire. Totodată, trei absolvenţi au fost apreciaţi cu diplome de merit în numele conducerii MAI, pentru implicare activă, manifestare a interesului și a sârguinței în cadrul cursului.