Curs de formare managerială, Nivelul I – management de bază

În perioada 11.09.2023-06.10.2023, Direcţia dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”, a desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază, pentru 42 funcționari publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.

Cursul s-a axat pe consolidarea cunoștințelor și competențelor manageriale, formarea corpului de conducători competenți, profesioniști și integri, apţi să asigure o conducere eficientă a unităţilor structurale  din cadrul instituției pe care o reprezintă.

Sesiunile de întrevedere, planificate conform programului de studii, au inclus un şir de tematici, printre care: schimbul de experiență și bunele practici în activitatea profesională; comunicare;  munca în echipă şi oportunităţile de a crea şi dezvolta o echipă eficientă etc. Subiectele au fost abordate şi împărtăşite de către avocatul din cadrul asociației Promo-Lex în domeniul drepturilor omului, torturii și tratamentelor degradante, Vadim Vieru și jurnalista, fondatoarea „Atelier Media”, Sorina Obreja.

 De asemenea, la modulul „Securitatea cibernetică”, cei 42 de cursanţi au fost familiarizați cu provocările și riscurile parvenite din mediul on-line, cu deprinderile minim necesare și obligatorii pentru siguranța on-line, atât în cadrul instituției, cât și în afara acesteia, precum şi cu tehnologiile inovative din  domeniul securității informaționale. Instruirea respectivă a fost asigurată de către prorectorul pentru Digitalizare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, Dinu Ţurcanu.

Gradul înalt de interactivitate și relaționarea cu formatorii implicați în procesul de instruire, au asigurat formarea eficientă a conducătorilor responsabili și integri, precum şi  au îmbunătăţit abilitățile de management și leadership.