Curs de formare a formatorilor

În perioada 11-27 decembrie 2023, un grup de angajate ale Academiei ,,Ștefan cel Mare” au participat în cadrul unui Curs de formatori – femei în domeniul de securitate și apărare, în scopul realizării Programului Național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2023-2027.

Cursul a fost organizat de Centrul de Formare Continuă și Leadership al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu suportul organizației ONU UN WOMEN.

Instruirea a reunit mai multe femei din sistemul de securitate și apărare al Republicii Moldova, în cadrul căreia acestea au fost familiarizate cu experiențe noi, numeroase practici care vor contribui la dezvoltarea competențelor profesionale în perspectivă.