Curs de dezvoltare profesională în consolidarea capacității de realizare a Programului național „Femeia, Pacea și Securitatea”

În perioada 23-27 octombrie 2023, Institutul de Administrație Publică a organizat cursul de dezvoltare profesională axat pe consolidarea capacităților funcționarilor în domeniul monitorizării și evaluării documentului de politici publice Programul Național de implementare a Rezoluției 1325 privind femeile, pacea și securitatea, pentru anii 2023-2027.

Pe parcursul a cinci zile, participanții, printre care și conferențiarul universitar al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migraţie şi azil, Liliana Creangă, au abordat subiecte ce vizează rolul femeilor în timpul conflictelor militare, crizelor umanitare, pacea și securitatea, cadrul internațional de asigurare și promovare a egalității de gen, precum şi Programul Național vizat, ca document național de politici, care a inclus aspecte de monitorizare, implementare și raportare a acestuia.

Menționăm, că Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027 a fost aprobat în martie 2023, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 152/2023, pentru a crea o serie de oportunități de reprezentare calitativă a femeilor în sectorul de securitate şi apărare pe plan intern și extern, inclusiv în procesul de negociere a conflictelor, în vederea asigurării securității întregii societăți – atât pentru femei, cât și pentru bărbați.