Contribuţia profesorului Vasile Florea la dezvoltarea ştiinţelor penale din Republica Moldova

La data de 18 ianuarie 2016 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM a avut loc masa rotundă ştiinţifică consacrată celebrării celor 80 de ani de la naşterea profesorului Vasile Florea, doctor în drept, conferenţiar universitar al Catedrei „Ştiinţe penale”.
La eveniment au fost prezenţi cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare”, studenţii Facultăţii „Ştiinţe poliţieneşti”. Forul a fost onorat de prezenţa oaspeţilor din afara instituţiei, precum: Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Preşedintele Uniunii Juriştilor din Republica Moldova, Valentina Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar universitar, prorector pentru activitatea didactică a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Jose Luis Iriarte Angel, profesor la catedra „Drept internaţional privat” al Universităţii Publice din Navarre, Spania ş.a.
O mare parte a cadrelor didactice a Academiei „Ştefan cel Mare” fiind discipolii dl Vasile Florea şi în prezent se călăuzezsc în activitatea lor profesională de sfaturile utile a profesorului nominalizat.
La întrunire s-a atras atenţia asupra implicării active a omagiatului în activitatea poliţienească. Astfel, pe parcursul carierei profesionale dl V. Florea a activat în cadrul Secţiei Anchetă Penală a MAI al RM, în cadrul Direcţiei pază de stat a MAI al RM etc. Odată cu înfiinţarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” şi până în prezent dumnealui activează în cadrul acestei instituţii prestigioase de învăţământ, unde a realizat circa 40 000 de ore didactice.
S-a evidenţiat participarea dlui V. Florea la diverse conferinţe, seminare, mese rotunde, simpozioane, respectiv asupra colaborării acestuia cu diverse organe şi instituţii atât autohtone, cât şi din afara Republicii Moldova, în direcţia dezvoltării şi perfecţionării continue a cadrului legislativ naţional. Aici pot fi remarcate conferinţele ştiinţifice internaţionale la care a participat dl Vasile Florea, desfăşurate în Moscova, Alma-Ata, Sankt-Petersburg, Praga, Kiev, Lvov, Harcov, Odessa, Chişinău.
Interesul deosebit al profesorului manifestat faţă de studiul răspunderii penale pentru infracţiunile medicale a devenit, pe parcursul scurgerii anilor, preocupaţia lui de căpetenie şi s-a revărsat în numeroasele rezultate obţinute de dl V. Florea pe parcursul carierei profesionale: 6 monografii, peste 70 de articole ştiinţifice etc.
Participanţii la eveniment au menţionat năzuinţa progresivă de a cuceri noi domenii de activitate, cu referire la publicarea unor articole ştiinţifice, comentarii, noutăţi, explicaţii, interview-uri amplasate pe blogul personal al profesorului, numărul vizitărilor căruia a depăşit plafonul de 8 000 de vizualizări.
Totodată, a fost amintit faptul că, prin decretul preşedintelui Republicii Moldova, pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, în anul 2011 dlui Vasile Florea i s-a conferit distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”.
Pe lângă sincerele şi caldele urări de sănătate, domnului Vasile Florea i-au fost sugeraţi mulţi ani înainte, muncă rodnică şi noi realizări pe plan profesional.