Conferinţa studenţească cu genericul ,,Contribuţia Organizaţiei Naţiunilor Unite în asigurarea şi respectarea drepturilor omului”

Pe data de 25 octombrie 2016 în sala de conferinţe a Academiei ,,Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat conferinţa studenţească anuală cu genericul ,,Contribuţia Organizaţiei Naţiunilor Unite în asigurarea şi respectarea drepturilor omului”, consacrată sărbătoririi ,,Zilei ONU”.
Conferinţa a fost organizată de catedra ,,Drept public şi securitate a frontierei” a Facultăţii Drept cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Areopag”.
La for au participat cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultăţii Drept şi Securitate Civilă şi Ordine Publică care au fost premiaţi cu diplomă de participare la manifestaţia dată.
Obiectivul propus al acestui eveniment a constat în implicarea activă a studenţilor în investigarea realizărilor ONU şi promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale în cadrul ONU. O deosebită atenţie s-a acordat provocărilor cu care se confruntă comunitatea internaţională precum, dezvoltarea durabilă, schimbările climaterice, contracararea terorismului, dezarmarea, bunăstarea populaţiei, promovarea democraţiei şi a drepturilor omului.
Participanţii la conferinţă au evidenţiat că printre acţiunile concrete pe care oamenii le pot face pentru a contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă se numără: donarea a ceea ce nu mai este folosit, evitarea risipei alimentelor, dar şi a apei, vaccinarea familiilor pentru protecţia lor, dar şi a celor din jurul acestora, ajutarea şi îndrumarea copiilor din comunităţile defavorizate să citească, reciclarea hârtiei, plasticului, sticlei şi aluminiului, plantarea unui copac pentru a ajuta la protejarea medicului înconjurător.