Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul „Drepturile Omului – o continuă actualitate”

La data 10 decembrie 2015, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost marcată Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.
Această zi vine să consemneze unul din cele mai importante evenimente ale secolului XX, care a avut loc la 10 decembrie 1948 cînd Adunarea Generală a ONU a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Republica Moldova a aderat la acest document prin Hotărârea Parlamentului nr. 217 din 28 iulie 1990.
Această declaraţie constituie fundamentul legilor internaţionale de protecţie a drepturilor omului. A fost primul document internaţional care a reglementat în detaliu ideea universalităţii drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
În acest context, corpul-profesoral didactic al Catedrei „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane” a organizat Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul „Drepturile Omului – o continuă actualitate”.
Forul a fost onorat de prezenţa domnului Oleg Babin, Viceministrul Afacerilor Interne, lectorii universitari şi studenţii Academiei.
Astfel, studenţii ghidaţi de profesori au abordat tematici ce reprezintă interes, cum ar fi combaterea torturii şi a tratamentelor inumane, combaterea corupţiei, cît şi eliminarea tuturor formelor de discriminare, prin următoarelor articole ştiinţifice:
– Premisele adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului;
– Respectarea dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor din auto-proclamata Republică Nistreană;
– Respectarea dreptului la învăţământ în stânga Nistrului;
– Rolul Avocatului Poporului (Ombudsmanul) privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova;
– Accesul la justiţie ca drept fundamental a cetăţeanului;
– Mecanisme de restrângere a unor drepturi şi libertăţi ale individului;
– Factorii ce conduc la fragilitatea drepturilor omului;
– Tortura, crimă împotriva umanităţii.
De asemenea, au fost evidenţiaţi factorii care duc la lezarea drepturilor omului.
Articolele ştiinţifice vor fi publicate şi expediate ca recomandări pentru subdiviziunile poliţieneşti.