Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii”

La 10 noiembrie 2022, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii”.

Forul a reunit reprezentanți ai mediului academic, doctoranzi, experți și practicieni din Republica Moldova şi România, desfășurat în format mixt.

Evenimentul a fost deschis cu mesaje de salut din partea rectorului Academiei „Ştefan cel Mare” dr., conf. univ., Dinu OSTAVCIUC, rectorului Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei” al SIS, Vitalie SÎLI, directorului adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, dr. hab. în drept, prof. univ., Valeriu CUŞNIR.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în două sesiuni. În sesiunea plenară au fost prezentate o serie de rapoarte ştiinţifice cu referire la problemele generale ce ţin de tematica conferinţei. În a doua parte, comunicările au fost prezentate în cadrul a două sesiuni tematice:  respectarea drepturilor omului în procesul penal şi respectarea drepturilor omului la înfăptuirea activităţii speciale de investigaţii.

Discuţiile s-au axat pe protejarea principalelor valori și relații sociale în cadrul statului şi pârghiile eficiente de realizare a sarcinii respective de către organele abilitate. Totodată, de calitatea legii depinde nu doar modul în care aceasta influențează relațiile sociale, atitudinea destinatarilor legii față de normele de drept instituite, dar și prestația agenților statutului. Or, probabilitatea unor abuzuri din partea agenților statului și implicit riscul încălcării drepturilor fundamentale ale omului, în mod evident, este mult mai mare atunci când legea nu corespunde standardelor de accesibilitate, calitate și respectiv previzibilitate.

Rapoartele prezentate de către participanţi în cadrul evenimentului urmează a fi publicate într-o culegere de Materiale științifice ale conferinţei.