Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Focarele separatiste şi impactul lor asupra terorismului contemporan”

La data de 16 şi 17 martie 2017, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Focarele separatiste şi impactul lor asupra terorismului contemporan”, dedicată martirilor neamului nostru care şi-au sacrificat viaţa în luptele pentru apărarea integrităţii teritoriale şi suveranităţii Republicii Moldova în războiul de pe Nistru din 1992.
Au participat la acest for ştiinţific reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare (România, Ucraina), conducători şi membri ai organizaţiilor nonguvernamentale, veterani ai războiului de pe Nistru, precum şi corpul didactico-ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare”.
În premieră, dintr-o perspectivă ştiinţifică documentată, bine conturată şi modelată la realităţile timpului, participanţii la lucrările conferinţei au abordat un şir de subiecte ce fundamentează legătura indisolubilă existentă dintre regimurile separatiste, inclusiv cel din regiunea transnistreană, cu diferite forme de manifestare ale terorismului.
Terorismul contemporan este un fenomen deosebit de periculos nu doar pentru securitatea regională, ci şi pentru securitatea globală, care, prin recurgerea la aplicarea actelor de violenţă şi de altă natură, provoacă suferinţe victimelor nevinovate, în numele propovăduirii unor idei religioase, politice, economice etc., neacceptate de societate.
Sesizând impactul focarelor separatiste asupra diferitor forme grave de terorism, acceptate şi promovate deseori chiar la nivelul unor ţări, cercetătorii au încercat sa aducă la cunoştinţa publicului pericolul eminent pe care îl comportă aceste două fenomene negative şi să propună mai multe soluţii pentru contracararea lor. În acest sens, o atenţie sporită a fost acordată problemelor generate de regimul separatist de la Tiraspol, care, fiind susţinut de Federaţia Rusă şi de armata a 14-a din subordine, aflată ilegal pe teritoriul autoproclamatei republici moldoveneşti nistrene, creează impedimente serioase pentru societatea noastră, punând într-un pericol grav securitatea Republicii Moldova, dar şi a ţării vecine – Ucraina.
În mod general, lucrările conferinţei au cuprins mai multe subiecte, precum ar fi: Securizarea frontierelor Republicii Moldova ca măsură strategică de combatere a terorismului, separatismului şi migraţiei ilegale; Premisele incriminării separatismului ca infracţiune cu caracter terorist în legislaţia penală a Republicii Moldova; Impactul politicii externe ruse asupra securităţii regionale din sud-estul Europei; Favorizarea grupărilor criminale de regimul separatist de la Tiraspol; Asigurarea dreptului persoanei la libera circulaţie în spaţiul transnistrean; Apărarea dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate pe teritoriul regimurilor separatiste; Aspecte psiho-comportamentale ale separatiştilor; Vandalismul săvârşit din motive politico-separatiste etc.
În special, au mai fost abordate şi alte probleme ce poartă un caracter spinos pentru societatea noastră: Încălcarea normelor dreptului internaţional de către separatişti în timpul derulării războiului de pe Nistru din 1992; Trădarea de patrie de către înalţi funcţionari ai Republicii Moldovă – factor care promovează separatismul; Răpirea persoanelor incomode de către autorităţile separatiste din stânga Nistrului; Scoaterea şi transportarea ilegală la Tiraspol a dosarelor agenţilor KGB de la Chişinău; Formatorii separatişti din regiunea transnistreană şi rolul lor în conflictul din Ucraina (Crimeea, Doneţk, Lugansc); Reabilitarea juridică a criminalilor separatişti (inclusiv a criminalilor de război) din stânga Nistrului etc.