Conferinţa ştiinţifică studenţească „Probleme de drept penal, privind calificarea infracțiunilor contra persoanei”

Recent, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul: „Probleme de drept penal, privind calificarea infracțiunilor contra persoanei”.

Sesiunea ştiinţifică a fost organizată de Catedra drept penal şi criminologie cu implicarea membrilor cercului științific studențesc ,,Gaudeamus”.

Participanţii s-au axat pe mai multe subiecte ce vizează problemele de drept penal în vederea contribuirii la completarea şi modificarea normelor juridice ce reglementează domeniul respectiv.

Tematicile abordate au generat concluzii importante care în perspectivă pot fi luate în calcul la perfecţionarea legislaţiei penale.

La forul ştiinţific au participat conducerea Academiei, cadrul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţii anului III şi IV ai Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică, care au fost consemnaţi prin certificate de participare.