Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul ,,Uniunea Europeană – perspective și realizări ”

La data de 07.05.2015, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI , a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul ,,Uniunea Europeană – perspective și realizări ”, organizată de Catedra ,,Ştiinţe polițienești și socio-umane”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Academos”.
La for au participat cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultăţii „Ştiinţe poliţieneşti”, anul II taxa, anul II buget.
Obiectivul propus al acestui eveniment a constat în implicarea activă a studenților în promovarea valorilor democratice și respectarea dreptului omului, în contextul consolidării relațiilor Republica Moldova – Uniunea Europeană. De asemenea, a fost trasată modalitatea funcționării instituțiilor politice ale UE prin prisma interpretării tratatelor: Actul Unic European (1987), Tratatul Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht – 1992), Tratatul de la Amsterdam (1997) și Tratatul de la Nice (2000). O deosebită atenţie s-a acordat perspectivelor viitorului european al Republicii Moldova.
Participanţii la conferinţă au evidenţiat că aceste perspective pot deveni o realitate în cazul în care Republica Moldova va respecta principiile democratice: principiul libertății, democrației, respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, supremația legii, precum și reformarea instituțiilor statului.