Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul ,,Uniunea Europeană – Istorie şi provocări”

La data de 11.05.2017, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, a avut loc Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul ,,Uniunea Europeană – Istorie şi provocări”, organizată de Catedra ,,Ştiinţe manageriale şi socio-umane”, al Facultăţii ,,Securitate Civilă şi Ordine Publică” cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Academos”.
La for au participat cadrul profesoral-didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultăţii Drept (cu taxă) ce au fost premiaţi cu diplomă de participare.
Obiectivul propus al acestui eveniment a constat în implicarea activă a studenţilor în promovarea valorilor democratice şi respectarea dreptului omului, în contextul consolidării relaţiilor Republica Moldova – Uniunea Europeană. De asemenea, a fost trasată modalitatea funcţionării instituţiilor politice ale UE. O deosebită atenţie s-a acordat perspectivelor viitorului european al Republicii Moldova. În acest context s-a referit la prevederile semnării „Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” şi impactul acestuia asupra realităţilor politico-economice din Republica Moldova.
În cadrul conferinţei studenţeşti dedicate Zilei Europei a fost evidenţiată importanţa valorilor specifice civilizaţiei europene în formarea veritabililor profesionişti, intelectuali şi patrioţi ai Republicii Moldova.