Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „99 ani de la Unirea Basarabiei cu România”

Pe data de 27 martie 2017 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare”, sala de conferinţe, s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „99 ani de la Unirea Basarabiei cu România”, organizată de catedra Drept public şi securitate a frontierei.
La for au participat cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultăţii Drept şi Securitate Civilă şi Ordine Publică care au fost premiaţi cu diplomă de participare la manifestaţia dată.
Obiectivul propus al acestui eveniment a constat în implicarea activă a studenţilor în cercetarea multiplelor dimensiuni şi semnificaţii ale evenimentului istoric de acum 99 de ani.
În acest context, aniversarea Unirii Basarabiei cu România de acum 99 ani reprezintă o înaltă datorie de conştiinţă şi un fericit prilej de a readuce în atenţie evenimente care au marcat definitoriu destinul nostru naţional, de a evidenţia creativitatea istorică remarcabilă a neamului românesc şi de a pune mereu în lumină forţa conştiinţei naţionale, rolul şi însemnătatea intereselor naţionale şi a unităţii naţionale.
În condiţiile atât de complexe ale realităţilor de astăzi şi ale lumii contemporane, Marea Unire din 1918 îşi păstrează atât însemnătatea istorică uriaşă, cât şi actualitatea, prin mesajul transmis tuturor generaţiilor de a pune mai presus de orice interesele naţionale ale ţării, de a apăra şi consolida unitatea, independenţa şi suveranitatea naţională a RM.
În cadrul acestui eveniment a fost inaugurată expoziţia cu genericul „99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România – fapte, oameni, memorie, destine”.
La expoziţie au fost prezentate imagini, documente şi publicaţii referitoare la evenimentele sociale şi politice care au avut loc în Basarabia în anii 1917-1918, evenimente premergătoare Actului Unirii. La expoziţie au putut fi vizionate diferite publicaţii referitoare la personalităţile notorii din Sfatul Ţării, care au votat Unirea la data de 27 martie 1918. Destinele unora au fost tragice. Mulţi au fost lichidaţi fizic în perioada regimului comunist-totalitar. Numele acestora a fost înscrise în istorie ca martiri ai neamului, pentru aportul enorm adus la mişcarea de eliberare naţională.
Evenimentul a avut drept scop promovarea educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii prin prisma familiarizării cu adevărul istoric al ţării noastre.