Conferinţa ştiinţifică-studenţească cu genericul „72 de ani de la fondarea Organizaţiei Naţiunilor Unite”

La data de 24 octombrie, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc Conferinţa ştiinţifică-studenţească cu genericul „72 de ani de la fondarea Organizaţiei Naţiunilor Unite”. Acest for ştiinţific a fost organizat de către Catedra „Drept public şi securitate a frontierei” cu participarea studenţilor, unde au fost abordate cele mai stringente probleme legate de rolul ONU în menţinerea păcii mondiale, promovarea drepturilor şi libertăţilor omului, asigurarea asistenţei umanitare, dar şi perspectivele acestei organizaţii.
În acest context, au fost dezbătute următoarele subiecte relevante: „Repercusiunile de ordin politic al aderării Republicii Moldova la ONU”, „Misiunea ONU în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”, „Nivelul de implicare a ONU în soluţionarea conflictului din Ucraina”, „Mecanismele ONU de combatere a torturii” etc.
Dat fiind faptul, că Republica Moldova a aderat la Organizaţia Naţiunilor Unite la 02 martie 1992, au fost puse în discuţie şi problemele legate de suveranitatea, neutralitatea şi independenţa ţărilor membre, reieşind din actele internaţionale ce stau la baza activităţii ONU.