Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participare internaţională a studenţilor-doctoranzi: Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective, ediţia a III-a

La data de 25 martie 2021, Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat şi desfăşurat în regim online Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participarea internaţională a studenţilor-doctoranzi: Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective.
La deschiderea lucrărilor Conferinţei au venit cu un mesaj de salut dl Radion Cojocaru, director al Şcolii doctorale, doctor în drept, profesor universitar, şi dl Iurie Larii, Prorector pentru ştiinţă, doctor în drept, profesor universitar.
Forul ştiinţific a întrunit atât doctoranzii Academiei, cât şi alţi beneficiari ai studiilor superioare de doctorat din diferite instituții universitare. Astfel, în cadrul lucrărilor conferinței au fost abordate sub aspect teoretico-practic cele mai stringente probleme cu privire la fenomenul criminalităţii din Republica Moldova şi din țările vecine. În acest sens, au fost elucidate lacunele existente în legislaţia naţională care împiedică procesul de prevenire şi combatere eficientă a criminalităţii, identificate problemele cu care se confruntă structurile de ordine abilitate cu atribuții și competenţe în domeniul de referință prin analiza concepţiilor şi viziunilor existente în literatura de specialitate. Totodată, s-a atras atenţia asupra celor mai importante probleme cu care se confruntă societatea contemporană: lipsa unor servicii educaționale adecvate; intensificarea circulaţiei şi consumului de droguri, inclusiv în rândul minorilor; creşterea nivelului criminalităţii, îndeosebi a infracţiunilor săvârşite de către minori; factorii care generează corupţia și alte fenomene negative în Republica Moldova etc.
În final, participanţii au sesizat că evenimentul la care au luat parte le-a oferit un schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe, în acelaşi timp constatând că astfel de reuniuni oferă posibilitatea de a înainta unele propuneri şi recomandări argumentate ştiinţific, care ar ameliora situaţia criminogenă din Republica Moldova.
Comunicările ştiinţifice elaborate de studenţii-doctoranzi vor fi publicate într-o ediţie specială a Revistei ştiinţifico-practice „Legea şi Viaţa” (aprilie 2021). Revista va putea fi consultată pe site-ul legeasiviata.in.ua › archive sau la Biblioteca generală „Tudor Roşca” din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.