Conferința ştiinţifică cu genericul „Asigurarea dreptului la un mediu sănătos şi provocările tranziţiei spre UE”

La 12 mai 2023, a avut loc Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Asigurarea dreptului la un mediu sănătos şi provocările tranziţiei spre UE”, organizată de către Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu unele instituţii şi entităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului. Manifestarea s-a desfășurat, în format mixt, în incinta Facultății de Drept a USM.

Forul a reunit reprezentanți ai mediului academic, doctoranzi, experți și practicieni din Republica Moldova, România, Polonia, Italia şi Ucraina.

Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut din partea organizatorilor, oficialităţilor şi partenerilor.

La lucrările conferinţei au participat cu rapoarte rectorul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, dr. conf. univ., Dinu Ostavciuc, precum şi cadre ştiinţifico-didactice şi de cercetare din cadrul instituţiei.

Fiind adresată mediului academic, autorităţilor statului, societăţii civile, publicului larg interesat, Conferinţa a oferit o platformă de dezbateri asupra următoarelor subiecte:

– consolidarea parteneriatelor regionale şi naţionale în implementarea politicii de mediu a UE;

– justiţia verde – oportunităţi şi provocări pentru asigurarea dreptului la un mediu sănătos;

– interacţiunea principiilor-cadru privind drepturile omului şi mediu înconjurător;

– puterea şi rolul sistemului judiciar în respectarea şi asigurarea respectării normelor de mediu;

– educaţia de mediu a tinerilor;

– modalităţi de sensibilizare a societăţii: conştientizare, participare şi responsabilizare.

Conferinţa s-a încheiat cu o sesiune de discuţii între participanţi şi o totalizare a tezelor şi propunerilor expuse în cadrul acesteia. La generalizarea rezultatelor conferinţei s-a exprimat speranţa că concluziile şi propunerile înaintate vor contribui la dezvoltarea sistemului de cercetare în domeniile axate pe asigurarea dreptului la un mediu sănătos, având ca finalitate şi implementarea standardelor europene în domeniu.

Materialele Conferinţei urmează a fi publicate într-o culegere de Materiale științifice ale participanților conferinței.