Conferinţa ştiinţifică cu genericul: „Abordări ştiinţifico-practice privind domeniul reparării prejudiciilor”

Vineri, 24.11.2017, la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică cu genericul ”Abordări ştiinţifico-practice privind domeniul reparării prejudiciilor”, la care au participat cadre didactice a Academiei „Ştefan cel Mare”, masteranzi şi studenţi ai Facultăţilor Drept şi Securitate Civilă şi Ordine Publică.
În cadrul conferinţei au fost abordate probleme legate de tipurile, formele, modalităţile şi mecanismele de reparare a daunelor cauzate în rezultatul comiterii infracţiunilor, contravenţiilor şi altor categorii de delicte. În mod special au fost abordate problemele legate de condiţiile răspunderii reparatorii, procedura de reparare a daunelor, şi nu în ultimul rând despre categoriile de daune referitor la care urmează a fi obligat să răspundă făptuitorul.

Conferinţa a avut drept obiectiv:

  1. Analiza şi aprecierea impactului social în contextul reparării prejudiciilor cauzate prin infracţiuni;
  2. Identificarea unui ansamblu eficient de mijloace aplicabile în cadrul determinării prejudiciilor aduse prin comiterea unor acte de natură penală;
  3. Determinarea cadrului normativ – aplicativ ce reglementează procesul reparării daunelor cauzate în urma actelor infracţionale;
  4. Stabilirea unor erori existente şi lacune în legislaţia naţională la capitolul modalităţile, condiţiile şi procedura de reparare a daunelor cauzate prin infracţiuni, deducerea unor analize multilaterale atât a practicii naţionale cât şi a celei internaţionale.