Conferința internațională „Drept, Administrație Publică, Dezvoltare durabilă și Patrimoniu în contextul proceselor de inteligență artificială”

În perioada 20-21 octombrie 2022, Catedra drept privat a Academiei „Ștefan cel Mare”, reprezentată de asistentul universitar Evghenia Gugulan, a luat parte la Conferința internațională cu genericul: „Drept, Administrație Publică, Dezvoltare durabilă și Patrimoniu în contextul proceselor de inteligență artificială”, desfăşurată în or. Alba-Iulia, România.

Evenimentul a reunit, atât prin prezență fizică cât și prin intermediul platformelor on-line, cercetători și practicieni proeminenți în domeniul de jurisprudență al României, Republicii Moldova și al Statelor Unite ale Americii, care au împărtăşit experiență din vasta lor activitate profesională. Comitetul Organizatoric și cel Științific au inclus personalități notorii, doctrinari, cum ar fi: doctor în drept, Rebreanu Veronica; profesori universitari, Duțu Mircea, Elkin Emir, Cabrera Barrera; doctori în drept, conferențiari universitari, Trofimov Igor, Ciobanu Petruț; doctor în drept, Lazăr Laura; profesori asociaţi, Zlati George, Tamaș Gabriel; profesor universitar emerit, Piso Ioan.

Conferința a fost organizată pe trei secțiuni de lucru și dezbateri științifice: Secţiunea I – Administrație Publică și Dezvoltare Durabilă, Dreptul Mediului al Patrimoniului cultural și natural în contextul digitalizării societății; Secţiunea II – Evoluții și perspective în Dreptul Civil, Dreptul Penal și Dreptul Muncii în contextul dinamicii sociale și economice; Secţiunea III – Perspective privind Dreptul Concurenței, Dreptul Comercial, Dreptul Afacerilor al Tehnologiilor și Inteligenței Artificiale.

Delegatul instituției, Evghenia Gugulan, a intervenit în dezbaterile științifice pe palierul primei sesiuni, cu comunicatul elaborat în coautorat cu șeful Catedrei drept privat, Trofimov Igor, abordând problematica existentă în domeniul protecției regnului animal, identificată în calitate de mecanism preventiv în materia de cauzare a daunelor.

Totodată, în contextul participării la această întrunire științifică a fost încheiat un Protocol de colaborare între Academia „Ștefan cel Mare” a MAI și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Departamentul de Științe Juridice și Administrative, având drept obiectiv colaborarea partenerilor semnatari pe domeniile: pregătirea și perfecționarea resurselor umane; cooperarea interinstituțională pe arii de interese comune, inclusiv ce se încadrează în domeniul de activitate specificat.