Concurs pentru suplinirea postului didactic

Evenimente interne

 

AVIZ

 

 

   În temeiul pct.6 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 21.09.2010, se anunţă concurs pentru suplinirea postului didactic:

conferenţiar universitar al catedrei „Drept penal” – 1 unitate.

 

   Termenul înscrierii la concurs: – 30 zile din data publicării anunţului în presă (expiră la 14.06.2011).

   Condiţiile de participarela concurs: – conform prevederilor stipulate în pct.9 al Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 21.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.182-189/948 din 28.09.2010) pot participa la concurs candidaţii care s-au manifestat plenar în activitatea didactico-ştiinţifică, ţin cursuri la ciclul I, la ciclul II, participă la expoziţii republicane (internaţionale), sînt conducători de teze (proiecte) anuale, de licenţă şi de master, au publicaţii ştiinţifice, metodico-didactice şi de creaţie de nivel republican şi care:

   a) deţin titlul de conferenţiar universitar în domeniul respectiv;

   b) deţin gradul de doctor habilitat în domeniul ştiinţei corespunzător postului sau într-un domeniu înrudit şi au o vechime de cel puţin 2 ani de activitate didactică în învăţămîntul superior sau de cel puţin 5 ani de activitate ştiinţifică;

   c) deţin gradul de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului sau într-un domeniu înrudit şi au o vechime de cel puţin 5 ani de activitate didactică sau de cel puţin 10 ani de activitate ştiinţifică;

   d) nu deţin grad ştiinţific, dar desfăşoară activităţi didactice, de producţie sau de creaţie înalt apreciate, sînt autori (coautori) de manuale, monografii, lucrări ştiinţifice, opere de artă, au elaborat tehnologii, aparate, utilaje, deţin titluri onorifice de Om Emerit (în domeniul artelor sau al sportului), de Maestru în Arte, de Maestru al Literaturii, de Laureat al Premiului de Stat (în domeniul ştiinţei), sînt antrenori emeriţi şi au o vechime de cel puţin 9 ani de activitate în domeniu, dintre care cel puţin 5 ani de activitate ştiinţifico-didactică în învăţămîntul superior.

  Dosarele concurenţilor se depun în secţia resurse umane: telefon de contact: 72-52-33 (Iulian Caţ)

  (de luni pînă vineri, între orele 08-17, pauză între orele 12-13).