Concurs internaţional „E. G. Martîncik”

În perioada 14 – 24 decembrie 2019, în oraşul Kursk, Federaţia Rusă, s-a desfăşurat cea de-a IX-a ediţie a Concursului internaţional în numele Profesorului Universitar „Evghenii Martîncik”, cu genericul: «Отправление правосудия по уголовным делам через призму уголовно-процессуального, криминалистического, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта».
În premieră, la acest concurs au participat reprezentanţii Catedrei „Procedură penală, Criminalistică şi Securitatea informaţională” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI: profesor universitar interimar Tudor Osoianu şi asistent universitar Pilat Artiom, cu articolul ştiinţific: «Порядок назначения экспертизы, исследования и оценка заключения эксперта в уголовном процесе». Articolul ştiinţific a fost înalt apreciat şi nominalizat la categoria: «Комплексный подход к научному исследованию».
Respectivul succes demonstrează nivelul înalt de pregătire a cadrelor didactice, fapt care contribuie la o buna instruire a generaţiei viitoare de poliţişti.