Comunicarea în situaţii de criză cu refugiaţii – colaborare internaţională desfăşurată în contextul provocărilor contemporane

Catedra management şi comunicare profesională, Departamentul limbi moderne şi expertul pe probleme de comunicare în situaţii de criză cu refugiaţii – Carolyn Davis din SUA, în perioada 27.10.2022-17.02.2023, au avut o colaborare fructuoasă în rezultatul încheierii memorandumului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Organizaţia NORCAP (Norvegia). Expertizarea şi elaborarea unui curriculum, ghid informativ privitor la comunicarea eficientă cu refugiaţii s-a finalizat cu succes, graţie acestui schimb de experienţă.

Echipa de lucru formată din expertul pe probleme de comunicare, şeful de catedră şi asistentul universitar al catedrei, precum şi interpretatorii de limbă engleză din cadrul departamentului, activând cu sârguinţă, au reuşit să realizeze trei obiective primordiale:

1. elaborarea curriculumului la cursul Comunicarea bidirecțională cu cetățenii și refugiații în timpul situațiilor de urgență umanitară;

2. crearea unui ghid informaţional pentru desfăşurarea orelor de curs;

3. predarea orelor de curs şi celor practice în vederea implementării prevederilor curriculare.

De menţionat că, aportul expertului internaţional a fost considerabil în prezentarea materialului metodico-practic funcţionarilor publici cu statut special, în comunicarea eficientă cu refugiaţii în Republica Moldova.

Este important de specificat că rezultatul muncii în echipă a fost expus, în perioada 6-10 februarie 2023, în cadrul orelor de curs, conform curriculei elaborate. Audienţi fiind angajaţi ai INSP şi IGC ale MAI care îşi desfăşurau activitatea de perfecţionare la domeniul „Constatarea şi documentarea contravenţiilor” în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională. Accentul s-a pus pe activităţi practice la comunicarea bidirecțională cu cetățenii și refugiații în timpul situațiilor de urgență umanitară, în calitate de formatori fiind expertul pe probleme de comunicare cu refugiaţii, Carolyn DAVIS și asistentul universitar al catedrei management şi comunicare profesională, Nicolae PLĂCINTĂ. Traducerea/interpretarea engleză-română a fost realizată de către şeful Departamentului limbi moderne,  Ludmila Onica şi formatorul, Diana Cerneavschi.

Acordul de colaborare a oferit oportunitatea de a implementa noi strategii de comunicare în situaţii de criză. Subiectul dat este actual în Republica Moldova, în contextul amplificării numărului de refugiaţi stabiliţi pe teritoriul ţării. Audienţii au avut ocazia de a sesiza experienţa autorităţilor din SUA în gestionarea comunicării bilaterale cu cetățenii și refugiații, în timpul situațiilor de urgență umanitară.

Proiectul realizat în domeniul Comunicarea bidirecțională cu cetățenii și refugiații în timpul situațiilor de urgență umanitară a demonstrat eficacitatea cooperării internaţionale în vederea depăşirii provocărilor cu care ne confruntăm în prezent.