Ceremonia de absolvire a Cursului de formare inițială a subofițerilor de poliție debutanți, promoția a 9-a

La data de 24.09.2021, în cadrul Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicare a legii” a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc Ceremonia de absolvire a Cursului de formare inițială a subofițerilor de poliție debutanți, promoția a 9-a.

Cursul de instruire s-a desfășurat în perioada 17.05.2021-24.09.2021, cu utilizarea platformelor de instruire on-line, precum și cu prezența fizică prin simularea diferitor situații de serviciu cu care se confruntă polițiștii de ordine publică în activitatea lor de zi cu zi.

Instruirea s-a desfășurat în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, de către formatorii Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și formatorii practicieni care activează în cadrul subdiviziunilor MAI, pe baza unui program elaborat în comun cu experți ai Poliției din România, Suedia, Polonia și Lituania.

La eveniment au participat:

  • Șeful Direcției de politici, personal şi învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne, domnul Nicolae Vascauţanu ;
  • Șeful-adjunct al Direcției management resurse umane a Inspectoratului General al Poliţiei, comisar principal Lilian Stropşa;
  • Prim-prorector pentru studii şi management al calității al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, comisar-șef Iurie Odagiu;
  • Prorector al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, comisar-șef Ivan Gheorghiu.

Valorificarea bunelor practici europene și internaționale, bazate pe aplicarea unei tactici integrate de instruire a viitorilor polițiști, vin să asigure o intervenție eficientă a angajaților în situațiile de serviciu, cât și un grad mai ridicat de responsabilitate raportat la nevoile cetățenilor.

Modernizarea procesului de formare inițială și continuă constituie unul dintre obiectivele primordiale ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.