Ceremonia de absolvire a Cursului de formare inițială a subofițerilor de poliție debutanți, promoția a 16-a

La data de 28 iulie 2023, fermi şi  hotărâţi 60 de absolvenţi, ai promoţiei a 16-a au completat rândurile funcţionarilor publici cu statut special din cadrul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne.

Ceremonia de absolvire a Cursului de formare inițială a subofițerilor de poliție debutanți a avut loc în cadrul Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” a Academiei „Ștefan cel Mare”, în prezenţa prorectorului pentru formare şi personal, Iulian Caţ şi şeful Secţiei formare profesională a Direcţiei managementul resurselor umane a Inspectoratului General al Poliţiei, Ruslan Teşu.

Cursul s-a desfășurat în perioada 06.02.2023-28.07.2023, timp în care cursanţii au fost instruiţi în conformitate cu cele mai bune practici naţionale şi internaționale, de către formatorii Academiei „Ștefan cel Mare” și formatorii practicieni, care activează în cadrul subdiviziunilor MAI.

Totodată, cursanţii au avut oportunitatea să-şi dezvolte competențe de comunicare şi abilităţi tactice pentru realizarea obiectivelor de performanţă, precum şi aptitudini necesare în procesul de soluționare a problemelor complexe cu care se vor confrunta în activitate profesională.

Modernizarea procesului de formare inițială și continuă constituie unul dintre obiectivele primordiale ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.