Cercul științific „AREOPAG”

Recent, Catedra drept public, securitate a  frontierei, migrație și azil a Academiei „Ştefan cel Mare” a reluat activitatea Cercului științific studenţesc „AREOPAG” pentru anul de studii 2023-2024.

Scopul activităţii cercului ştiinţific constă în aprofundarea cunoştinţelor în domeniul de cercetare, formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică şi lucrul în echipă.

În acest context au fost aleşi noi membri ai biroului permanent, precum şi a fost aprobată tematica pentru anul de studii 2023-2024 a Cercului științific „AREOPAG”.

Astfel, la data de 17 octombrie 2023, a fost organizată şi prima ședința dedicată „Creării Organizaţiei Naţiunilor Unite – 24 octombrie 1945”, care este sărbătorită anual, în luna octombrie.

În cadrul acestei întruniri  au fost abordate diverse subiecte cu referire la realizările notorii ale Organizaţiei ce au contribuit la consolidarea statului de drept în ţara noastră, cât şi evidenţierea problematicii ce persistă şi la etapa actuală în domeniul promovării drepturilor şi libertăţilor omului.