Dispoziții generale:

Laboratorul de tehnică specială – este destinat instruirii studenților ciclurilor I, II, și III ai Academiei „Ştefan cel Mare”, precum și ofițerilor și subofițerilor MAI vizați de programele de pregătire inițială și perfecționare în vederea aplicării cât mai eficiente a mijloacelor tehnico-ştiinţifice în domeniile de activitate ale OAI. În cadrul lecțiilor desfășurate în laborator sunt prevăzute numeroase activităţi practice, menite să contribuie la formarea unor deprinderi de aplicare a mijloacelor tehnice la efectuarea măsurilor speciale de investigaţii şi acţiunilor de urmărire penală. 

Gestionarea laboratorului de tehnică specială se efectuează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Cartei Universitare a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, regulamentului catedrei și alte acte instituționale interne.

Obiectivele laboratorului:

•              asigurarea calității lecțiilor practice cu suport metodologic și informațional-tehnologic;

•              asigurarea suportului organizatoric-metodologic a procesului instructiv-didactic;

•              formarea deprinderilor practice și abilităților în vederea aplicării mijloacelor tehnice în cadrul desfăşurării măsurilor speciale de investigaţii și acțiunilor de urmărire penală;

•              ridicarea și menținerea nivelului de profesionalism al studenților și angajaților MAI a căror activitate prevede utilizarea mijloacelor tehnice;

•              însușirea procedeelor tactice de realizare a măsurilor speciale de investigații folosind mijloace tehnice speciale;

•              însușirea caracteristicilor tactico-tehnice ale mijloacelor aplicate în activitatea practică.