Campania de sensibilizare asupra fenomenului infracţiunilor privind viaţa sехuală

Cu prilejul Lunii internaționale a conștientizării hărțuirii sexuale, Ministerul Afacerilor Interne a iniţiat, în perioada 25-28 aprilie, Campania de sensibilizare asupra fenomenului infracţiunilor privind viaţa sexuală.

Astfel, în contextul parteneriatului cu UN Women Moldova și Asociația Femeilor din Poliție, în planul de instruire al Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ştefan cel Mare” în cadrul cursului de formare  profesională a fost inclus modulul „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI”.

Instruirea a avut drept scop informarea cursanţilor despre egalitatea de gen în sistemul MAI, discriminarea de gen, ca impediment în asigurarea drepturilor și oportunităților egale pentru femei şi bărbați. O atenție deosebită a fost acordată prevenirii hărțuirii sexuale, care, în dependență de formele sale, poate produce impact negativ asupra efectivului sau instituției per ansamblu. Totodată, au fost prezentate bunele practici internaționale și naționale de prevenire și reducere a fenomenului de hărțuire sexuală pe acelaşi segment.

Aducem sincere mulțumiri: reprezentantelor UN Women Moldova, Nighina Azizov și Liuba Brînzoi pentru mesajul de deschidere; avocatului Vadim Vieru, pentru împărtășirea experienței practice în prevenirea și investigarea faptelor de hărțuire sexuală; formatoarelor asociației, Oxana Scutelnic, Cristina Schimbov și Mariana Carabanov, pentru informare și sensibilizare.

De asemenea, în perioada dată în cadrul orelor de pregătire profesională, angajaţii instituţiei au fost familiarizaţi cu ultimele modificări ale legislaţiei în domeniul infracţiunilor privind viaţa sexuală.

„Împreună spunem NU hărțuirii sexuale!”

#SpunNUhărțuiriisexuale