AVIZ privind susținerea tezei de doctor în drept

La 12 aprilie 2024, ora 14:00, în incinta sălii de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III) va avea loc ședința Comisiei de doctorat, constituită în cadrul Școlii Doctorale „Științe penale și Drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, întrunită în scopul examinării tezei de doctor în drept cu tema: „Instrumente juridico-financiare de protecție a mediului în cadrul
activității economice”, elaborată de către doctorandul ȚERUȘ Ivan, conducător de doctorat: ARDELEAN Grigore, doctor în drept, conferențiar universitar.

Informaţii suplimentare: https://academy.police.md/scoala-doctorala/teze-de-doctorat-2024