AVIZ privind susținerea tezei de doctor în drept

Aducem la cunoștință publicului că la data de 30 iunie 2023, ora 11:00, va avea loc ședința Comisiei de doctorat constituit în scopul examinării tezei de doctor în drept cu tema: „Rolul sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate în realizarea scopului pedepsei penale”, elaborată de către doctorandul Alexandr CRUDU, conducător de doctorat: Cornel OSADCII, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Ședința Comisiei se va desfășura în incinta sălii de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III).