AVIZ privind susținerea tezei de doctor în drept

Aducem la cunoștință publicului că  la data de 27 mai 2022, ora 14:00, în incinta sălii de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (adresa: or. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III) va avea loc ședința Comisiei de doctorat, constituită în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi Drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, întrunită în scopul examinării tezei de doctor în drept cu tema: „Expertiza judiciară în procesul penal”, elaborată de către doctorandul PILAT Artiom, conducător de doctorat: ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar.