Aviz cu privire la organizarea Conferinţei ştiinţifice naţionale cu genericul „Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare”

În atenţia cadrelor ştiinţifico-didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor!

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI organizează Conferinţa științifică naţională cu genericul Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare, care va avea loc în data de 9 noiembrie 2023, în regim mixt (cu prezenţă fizică şi online). Manifestarea va reuni reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI și ale altor organe de drept din Republica Moldova.

Pliantul informativ al Conferinţei poate fi descărcat aici