Aviz cu privire la organizarea Conferinţei naţionale cu participare internaţională cu genericul „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”

În atenţia cadrelor ştiinţifico-didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor!

În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI organizează Conferinţa științifică naţională cu participare internaţională Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice, ediția a III-a, care va avea loc în data de 7 decembrie 2023.

Domeniile tematice ale Conferinţei:

  • alinierea condiţiilor de prestare a serviciilor de ordine şi securitate publică la standardele drepturilor omului;
  • protecţia drepturilor şi libertăţilor refugiaţilor: experienţa istorică şi realităţile actuale;
  • etica polițienească în activitatea de asigurare a ordinii şi securităţii publice;
  • probleme actuale ale organizării activităţii în vederea asigurării securităţii circulaţiei rutiere;
  • siguranța în mediul online şi politica de securitate;
  • combaterea fenomenului de ultragiere și maltratare a polițiștilor, precum și nesubordonare faţă de cerinţele legale ale acestora;
  • investigarea, prevenirea şi combaterea faptelor care aduc atingere securităţii şi ordinii publice;
  • mecanismele juridico-penale şi procesual-penale ale asigurării securităţii şi ordinii publice.
  • Limbi de prezentare a comunicărilor: română, engleză, ucraineană, rusă.

Pliantul informativ al Conferinţei poate fi descărcat aici