Aviz cu privire la organizarea Conferinţei naţionale cu participare internaţională cu genericul „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”

În atenţia cadrelor ştiinţifico-didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor!

În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI organizează Conferinţa științifică naţională cu participare internaţională Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice, ediția a II-a, care va avea loc la data de 8 decembrie 2022.

Direcţii tematice:

I. Reglementări legale şi abordări teoretico-practice în materia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului;

II. Rolul poliţiei şi al altor organe de drept în asigurarea ordinii şi securităţii publice;

III. Respectarea drepturilor omului în procesul de investigare, prevenire şi combatere a criminalităţii.

Pliantul informativ al Conferinţei poate fi descărcat aici.