AVIZ privind susținerea tezei de doctor în drept a dl GLADCHI Mircea

La data de 8 decembrie 2023, ora 13:00, în incinta Sălii de conferințe a Academiei „Ștefan  cel Mare” a MAI (adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III) va avea loc ședința Comisiei de doctorat, constituită în cadrul Școlii Doctorale „Științe penale și drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, întrunită în scopul examinării tezei de doctor în drept cu tema: „Protecția mediului prin prisma conceptelor de proprietate”, elaborată de către doctorandul GLADCHI Mircea, conducător de doctorat: TROFIMOV Igor, doctor în drept, conferențiar universitar.

Teza de doctor şi rezumatul acesteia pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca generală „Tudor Roșca” din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”  a MAI, precum şi pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare la următoarele link-uri:   https://www.anacec.md/files/Gladchi-teza.pdf,

https://www.anacec.md/files/Gladchi-rezumat.pdf.

Informațiile relevante privind competențele candidatului și ale membrilor Comisiei de susținere publică a tezei sunt afișate pe pagina web oficială a Academiei „Ștefan cel Mare” la rubrica – Școala doctorală/Teze de doctor/2023.

Avizele/comentariile la lucrarea înaintată spre susținere pot fi expediate la adresa electronică a Academiei „Ștefan cel Mare”: academia@mai.gov.md (tel./fax: 022-22-97-27; 022- 73-89-94) și a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: contact@anacec.md (tel.: 022-54-54-11). Susținerea publică a tezei de doctorat va fi transmisă în regim on-line prin aplicaţia Google Meet, putând fi accesată la următorul link: https://meet.google.com/gxw-vxaz-iae