AVIZ

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DIN REPUBLICA MOLDOVA în parteneriat cu ACADEMIA “ŞTEFAN CEL MARE” a MAI al RM şi AMBASADA FRANŢEI în REPUBLICA MOLDOVA

Vă invită să participați la cea de-a VIII-a Conferință științifică internațională (sesiune de comunicări științifice), cu tema:„Administrația publică la 30 de ani de Independentă a Republicii Moldova. Realizări și perspective a statului de drept, bunei guvernări și integrării europene”.

Lucrările Conferinței se vor desfășura pe data de 10 și 11 decembrie 2021, on-line, în limbile română, engleză și franceză.

Vous invite de participer à la 8e Conférence scientifique internationale (session de communications scientifiques), avec le thème : “L’administration publique à 30 ans d’indépendance de la République de Moldavie. Réalisations et perspectives de l’État de droit, de la bonne gouvernance et de l’intégration européenne”.

La conférence se déroulera les 10 et 11 décembre 2021, en ligne, en roumain, anglais et français.

Invite you take part to in the 8th International Scientific Conference (session of scientific communications), with the theme: “Public administration at 30 years of independence of the Republic of Moldova. Achievements and Perspectives of the Rule of Law, Good Governance and European Integration”.

The conference will be held on 10 and 11 December 2021, online, in Romanian, English and French.