Atelier de lucru în cadrul proiectului e-Drone în or. Tbilisi şi or. Erevan, perioada 10-15 iulie 2017

Angajaţii instituţiei: dl. Iurie Odagiu, profesor universitar al catedrei „Procedură penală şi criminalistică”; doctor în drept; dna. Victoria Jitari, şef al secţiei relaţii inter-universitare şi cooperare poliţienească internaţională, master în drept, comisar principal; dl. Corneliu Vrabie, lector universitar al centrului studii şi asigurarea calităţii, dl. Constantin Rusnac, conf. univ. al catedrei „Procedură penală şi criminalistică”, doctor în drept, comisar, în perioada 10-15 iulie au participat la atelierul de instruire şi raportare în cadrul proiectului e-Drone în or. Tbilisi, Georgia şi or. Erevan, Armenia.
Cu suportul partenerilor de dezvoltare externi în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost iniţiat şi este în curs de derulare proiectul de consolidare a capacităţilor în învăţământul superior cu denumirea „Educational for e-Drone” 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBME-IP (Instruirea privind dronele). Proiectul este parte componentă a programului pentru educaţie, instruire, tineret şi sport Erasmus+ din cadrul Uniunii Europene.
La proiect mai participă următorii parteneri din Republica Moldova: Universitatea de Stat, Academia de Administrare Publică, Universitatea Agrară de Stat şi Agenţia aeronautică de Stat.
În cadrul mesei rotunde din 11 iulie, care a avut loc în incinta Universităţii de Stat ILIA din or. Tbilisi, Georgia după introducerile efectuate de gazde şi administratorul proiectului, au fost puse în discuţie următoarele subiecte:
Noțiuni generale despre drone, domeniile de aplicare, perspectivele aplicării acestora în diferite domenii cum ar fi: ordine publică, securitatea cetăţenilor, securitatea frontierelor, monitorizarea circulaţiei şi traficului, aplicarea acestora la investigarea infracţiunilor; aplicarea în agricultură, topografie şi hărţi, transport, etc.
– Reprezentanţii Universităţii Tehnologiilor Militare din Polonia au prezentat o paletă de senzori care pot fi instalaţi la drone, în funcţie de necesităţile utilizării acestora. (de la camere foto şi video, monitorizare cu ajutorul termovizoarelor, pînă la senzori care indică denivelările solului, senzori magnetici, de umiditate a aerului, presiune etc.);
– Tot aici reprezentanţii Universităţii de Stat ILIA din Georgia s-au referit la tehnologiile de viitor în construcţia dronelor şi utilajelor care ar urma să fie instalate la bordul acestora, referindu-se la posibilităţile de transport urgent a coletelor, postei, medicamentelor, alimentelor pentru bătrâni, studierea la scară unor situaţii în agricultură, situaţii excepţionale etc.
Ulterior directorul proiectului, profesorul Daponte a semnat câteva acorduri de cooperare cu Agenţia de aviaţie civilă din Georgia, şi SRL „Copter”, specializaţi şi în proiectarea şi producerea diferitor tipuri de drone.
Potrivit proiectului, în cadrul USM urmează să fie instituit un centru de instruire privind utilizarea dronelor. Asemenea centre urmează a fi instituite in fiecare stat partener la proiect.
La data de 13 iulie şedinţele au continuat în cadrul ASUE (Academia de studii economice din or. Erevan, Armenia). Tematica discuţiilor a fost legată de aspectul juridic şi de protecţie a drepturilor omului cu ocazia folosirii dronelor.
Se constată că în Republica Moldova nu există reglementări referitoare la deţinerea dronelor, folosirea acestora, protecţia persoanelor, bunurilor şi altor valori, derivate din folosirea dronelor. Delegaţia Academiei a prezentat un raport despre aspectul protecţiei datelor cu caracter personal în cazul folosirii dronelor dotate cu camere video sau foto, adăugător la raportul Agenţiei despre faptul că lipsesc reglementările în domeniu.
În statele partenere la proiectul de cercetare acest domeniu este reglementat fie prin legi sau prin hotărâri de guvern. Reglementările se referă la dreptul de procurare, deţinere şi folosire a dronelor. Posibilitatea utilizării acestora în localități şi in afara localităţilor în zone permise si interzise, de persoane autorizate cu permise, obţinute în modul prevăzut de actele normative etc. la fel sunt impuse reglementări referitoare la masa dronelor folosite, răspunderea civilă pentru daunele cauzate de drone, asigurări etc. la acest capitol urmează sa se revizuiască proiectul codului aeronautic al R. Moldova. Precum R. Moldova, toate statele partenere şi-au prezentat aspectele reglementărilor juridice ale aplicării şi folosirii dronelor.
A fost prezentată în detaliu legislaţia europeană ce ţine de domeniul folosirii dronelor în activitatea civilă.
În partea a doua a mesei rotunde s-a discutat despre constituirea programului de instruire în centrele de instruire care vor fi create. Numărul de ore la domeniul tehnic, la domeniul senzori, la domeniul juridic, manevrare cu drone şi tehnica securităţii. Programele discutate ţin de instruirea continuă şi nu vor constitui programe de masterat.
A fost semnat un acord de cooperare dintre directorul proiectului, profesorul Daponte şi Asociaţia „Robotica” din or. Erevan.
Cu aceasta s-au încheiat lucrările şi potrivit planului de activitate, următorul eveniment urmează să se desfăşoare la Chişinău, la finele lunii noiembrie 2017.