Atelier de instruire cu genericul ,,Analiza riscurilor, OSINT (open source intelligence) și scenarii practice”

În perioada 22-24 noiembrie 2022, asistentul universitar al Catedrei Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, Veaceslav Babalici, a participat la atelierul de instruire ,,Analiza riscurilor, OSINT (open source intelligence) și scenarii practice”, organizat de către Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu Agenția Suedeză pentru Migrație.

Cursul a fost ţinut de către formatorii Patrik Helber și Beatrice Linder, specialiști din cadrul Agenției Suedeze pentru Migrație.

Instruirea s-a axat pe modalitatea de introducere în analiza avansată a riscurilor și vulnerabilităților a informației obţinute sau colectate legal, din surse publice (OSINT – open source intelligence) şi factorii cheie în procesul de elaborare a unui raport de evaluare a situației.

Totodată, participanții la atelier au avut oportunitatea de a-şi dezvolta capacităţile în analiza situației din Republica Moldova, bazată pe informația acumulată în mod individual, adresând întrebări şi primind recomandări de rigoare.

În scopul motivării angajaților implicaţi la instruire, în vederea perfecționării continue a abilităților profesionale, de către Secretarul de stat al MAI, Jana Costachi, au fost înmânate certificate de participare.