Aspecte procesuale privind efectuarea urmăririi penale pe diferite genuri de infracţiuni

La data de 04.10.2023, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost organizată o lecţie practică cu participarea Şefului adjunct al Secţiei Urmărire Penală a IP Centru al DP mun. Chişinău, Igor Armanu, destinată studenţilor anului III, domeniu drept, specializarea activitatea de urmărire penală. Studiul practic a fost desfăşurat la iniţiativa Catedrei „Procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională”.

Instruirea a urmărit obiectivele de perfecţionare profesională în domeniul specializării, consolidând capacităţile acestora pe segmentul de organizare şi efectuare a urmăririi penale pe diferite genuri de infracţiuni.