,,Aspecte juridico-aplicative privind litigiile de muncă în Republica Moldova”

La data de 24 octombrie 2022, cu prilejul aniversării Zilei Internaționale a Națiunilor Unite, Catedra drept privat a Academiei ,,Ștefan cel Mare”, a organizat masa rotundă studențească cu genericul: ,,Aspecte juridico-aplicative privind litigiile de muncă în Republica Moldova”, în cadrul căreia au fost abordate unele aspecte legale cât și cele practice ale actualelor probleme specifice dreptului muncii.

Participarea studenților în activitatea științifico-practică organizată în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare”, consolidează instruirea multiaspectuală tinerei generaţii. Evenimentul de referinţă constituie un semn de bun augur în domeniul familiarizării viitorilor generații de juriști cu aspectele aplicative din practica judiciară specifică litigiilor de muncă, încheierii, modificării și încetării contractelor de muncă.