Anunţ privind susţinerea tezei de doctor în drept

Prin prezentul, aducem la cunoștința Dvs. că la data de 24 noiembrie 2022, ora 14:00, în incinta sălii de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (adresa: or. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III) va avea loc ședința Consiliului ştiinţific specializat constituit în scopul examinării tezei de doctor în drept cu tema: „Criminalitatea latentă: analiza criminologică şi măsuri de prevenire”, elaborată de către doctorandul VARVARICI Gheorghii, conducător de doctorat: URSU Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Detalii găsiţi aici
Link conferinţa https://meet.google.com/rwf-hxab-mud